There are no translations available.

Сдружение „Хрантехмаш” подкрепи иниацитивата на БТТП по повод отказа на МС да внесе проекта на Закон за браншовите организации за разглеждане в Народното събрание. Организацията ни още веднъж потвърди становището си за необходимостта от приемането на такъв закон, което би спомогнало в голяма степен за успешното функциониране на сдруженията на фирми в различните отрасли на българската икономика.